OVER DE PARTICIPATIE KEUKEN

Over de Participatie Keuken

De Participatie Keuken is een stichting gericht op het structureel vergroten van de veerkracht van de mens. Dit doen wij door het organiseren van ontmoetingen die smaken naar meer. 

De Participatie Keuken is een initiatief van Ben Lachhab en ontstaan in de eerste lockdown van de Coronacrisis. Het openbare leven kwam grotendeels stil te liggen en de Participatie Keuken verzorgde, samen met vele partners, in 16 weken tijd maar liefst 100.000 gezonde maaltijdpakketten voor kwetsbare ouderen zonder sociaal vangnet.

Participatie Keuken

Onze missie

De Participatie Keuken heeft als missie om de veerkracht te vergroten van kwetsbare groepen in de samenleving door mensen actief te laten deelnemen aan de culturele en culinaire activiteiten van de Participatie Keuken. 

Hoe meer je meedoet, hoe meer je leeft!  

  • Stevig sociaal netwerk: ik heb meer contact met mensen
  • Participatie: ik doe actief mee en ervaar de impact op mijzelf en de ander

Mens in beeld

De Participatie Keuken handelt vanuit het inzicht dat ieder mens zich gezien, gehoord en gewaardeerd wil voelen. Wij stimuleren en begeleiden, samen met onze partners, mensen in 5 stappen van overleven naar samenleven.

Vanuit de pijlers eenzaamheid, integratie en armoede organiseren wij ontmoetingen in en/of via ons Sociaal Stadsrestaurant, Sociaal Stadscafé en de Aanschuiftafels door heel de stad.

Participeren?

Wij zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen om van de Participatie Keuken een groot succes te maken.

Contact

Heb je een vraag? Neem hieronder vrijblijvend contact met ons op.