Het participatie keuken effect

Hoe meer je meedoet, hoe meer je leeft!

De Participatie Keuken is een stichting gericht op het structureel vergroten van de veerkracht van de mens. Dit doen wij door het organiseren van ontmoetingen die smaken naar meer. We maken het mogelijk dat mensen actief deel kunnen nemen aan de culturele en culinaire activiteiten van de Participatie Keuken. Op die manier gaan we ook armoede en eenzaamheid tegen. En we bevorderen integratie. Samen creëren we het participatie keuken effect.

Samen meer impact

Eten verbindt. Participeren werkt. Samen versterkt.

Dat is de overtuiging van de Participatie Keuken. Of te wel voor en door de bewoners. Bij de Participatie Keuken zijn wij allemaal liefdevol, verrassend en daadkrachtig. Wij ondersteunen van bron tot bord zodat er een goed samenwerkend netwerk ontstaat van actieve mensen die zelfstandig en samen impact kunnen (blijven) maken.