Familielid opgeven

Heeft iemand ons hulp nodig ?

Door de Corona-crisis is het voor veel ouderen niet mogelijk hun huis te verlaten en gezond te eten. Hierom is de Participatie Keuken in het leven geroepen met als doel om kwetsbare ouderen in de regio Haaglanden te voorzien van een gezonde maaltijd. Deze worden tot aan de deur bezorgd.

Kwetsbaarheid is hierin breder dan slechts armoede. Het betreft ook hulp aan ouderen die sociaal kwetsbaar zijn, doordat zij bijvoorbeeld geen sociaal vangnet hebben dat hen door de isolatie heen kan helpen. Heeft uzelf of een familielid hulp nodig van de Participatie Keuken?
Mail of bel dan naar maaltijden@participatiekeuken.nl of (070) 720 08 90